collage 848542 640
 
 
                                                              Praktijk Sound and Silence

                                                                Stilte, ruimte en klank als basis voor heling

 

 

Cranio 4                 Cranio 1

 
Cranio-sacraal therapie:

Vanuit een zachte, subtiele aanraking wordt middels de cranio-sacraal therapie het lichaam uitgenodigd om van binnenuit meer ruimte in te nemen. Het is het lichaam respectvol aanraken om zo de innerlijke wijsheid, die iedereen in zich draagt, om zichzelf te helen wakker te maken.
Aangezien dit deel van onszelf vaak lang onbewust heeft gesluimerd onder de dagelijkse bezigheden, is het lichaam spanningen gaan vastzetten. Kleine en grote moeilijkheden gedurende ons leven resulteren in zogenaamde "bevroren energie" in ons lichaams-systeem.
Op een eenvoudige wijze kan door warme, liefdevolle aanraking deze energie weer gaan stromen.
Gevolg hiervan is dat de klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Er komt een diepe ontspanning. Daarnaast heeft het opnieuw stromen van de energie ook een positief effect op het psychisch welbevinden. De klant wordt bewust van delen van zichzelf, die nu gevoeld kunnen worden en mogelijk hun stem laten horen. Het oude patroon kan losgelaten worden en er is ruimte voor nieuwe keuzes. Dit alles gaat als een natuurlijk proces, zonder druk of inspanning.
Cranio-sacraal therapie is een ontmoeting met jezelf en je eigen innerlijke kracht. Lichaam en geest komen tot een dieper bewustzijn, eenheid en rust en er wordt meer welzijn ervaren.

Voor meer informatie over cranio-sacraal therapie kunt u kijken op www.soundansilence.info , www.cranio-nederland.nl en PCSA

Filmpje met ervaringsverhalen

Harptherapie:

De harp is als sinds de Oudheid een instrument wat ingezet wordt bij heling. De klanken dringen diep binnen in het menselijk wezen en hebben altijd tot de verbeelding gesproken tot de mens.
Middels harptherapie wordt er als het ware met de klant contact gemaakt via de klank. De diverse modaliteiten waarin gespeeld kan worden worden afgestemd op de gevoelstoestand van de klant. Zo wordt er een persoonlijk contact gemaakt wat op dat moment het beste past. De trillingen van de harp worden opgenomen en zij bewerkstelligen een diepere ademhaling, lagere bloeddruk, meer zuurstofopname en een diepe ontspanning.
Harptherapie kan zowel individueel als in een groep gegeven worden. Er kan in De Vlindertuin of op een locatie elders gewerkt worden.
Ik heb al mooie ervaringen op gedaan in de gehandicaptenzorg, mensen met de ziekte van Alzheimer en in een hospice. 
Voor de folder van harptherapie klik hier.

Rouw en Stervensbegeleiding:

De laatste levensfase kan een waardevolle, zinvolle periode in ons leven zijn. Door samen een levensreis te maken kan er heling plaatsvinden voor degene die afscheid gaat nemen en zijn/haar naasten. Hierdoor is het mogelijk om elkaar in liefde los te laten en in vrede ieders weegs te gaan. Ook na het sterven is er ruimte voor nazorg voor de overledene en de nabestaanden. Een goede verwerking van het verlies van een dierbare geeft meer diepte en kwaliteit in het verdere leven.

Mijn begeleiding gedurende dit proces kan bestaan uit:

  • Gesprekken
  • Cranio-sacraal behandelingen
  • Harptherapie
  • Massage
  • Voedingsadvies
  • Creatieve expressie
  • Bloesem- en aroma therapie
  • Ritueel begeleiding

Deze vorm van begeleiding is mogelijk op elk moment  in het leven. Het gevolg van deze reis maken- over het lijden gaan-  is dat je kwaliteit van leven vooruit gaat. Oude patronen kunnen “sterven” en nieuwe mogelijkheden worden “geboren”. Je groeit als mens in liefde en verbondenheid met jezelf en anderen.

Ervaring

Liesbeth Schroen heeft zich in haar eindscriptie van haar opleiding tot cranio-sacraal therapeut toegelegd op dit levensgebied. Hierdoor heeft ze ook ervaring opgedaan met stervenden en hun naasten. Daarnaast heeft ze ervaring met het werken in een hospice om daar stervenden bij te staan.
Dit mooie werk is een inspiratie geweest, waardoor ze dit werk met veel liefde blijft doen.

De begeleiding gedurende dit proces kan bestaan uit: gesprekken, cranio-sacraal werk, harptherapie, massage, voedingsadviezen, creatieve expressie, bloesem- en aromatherapie en ritueel begeleiding.
Het is mogelijk deze begeleiding in De Vlindertuin of elders op locatie (thuis of in een instelling) te laten plaatsvinden.

"Over het lijden gaan"

Deze vorm van begeleiding is mogelijk op elk moment van het leven. Het gevolg van deze reis maken - over het lijden gaan - is dat de kwaliteit van je leven vooruit gaat. Oude patronen kunnen "sterven" en nieuwe mogelijkheden worden geboren. Je groeit als mens in liefde en verbondenheid met jezelf en anderen.

zilverenmaan3Neurofeedbacktraining:
Kijk voor meer info op deze link.
Kosten:
Cranio-sacraal therapie/ persoonlijke begeleiding 70,- euro per uur. Er wordt per kwartier gefactureerd.

Voor instellingen waar ik met harptherapie mag werken, individueel of in een groep 60,- euro per uur plus reiskosten.


Vergoeding zorgverzekeraars:

Vraag bij uw zorgverzekeraar of natuurgeneeskunde of cranio sacraal therapie vergoed wordt in het aanvullende pakket. Bij de meeste zorgverzekeraars is dit het geval. Afhankelijk van het pakket wat u heeft krijgt u vergoedingen. Alleen consulten cranio sacraal therapie en neurofeedback training komen in aanmerking voor vergoedingen.

Privacy verklaring: hier leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens binnen onze praktijk.

 Soundandsilence.info

Cranio-sacraal-leudal
www.vbag.nl
www.cranio-nederland.nl
PCSA
www.cranio-nederland.nl

www.harptherapycampus.eu

Video van een client over cranio

Filmpje met ervaringsverhalen

Voor meer informatie over cranio-sacraal therapie kunt u kijken op mijn andere website Cranio-sacraal-leudal.nl

Tarief: 70,00 euro per uur ; er wordt per kwartier gefactureerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten (gedeeltelijk) onder de alternatieve zorg. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw eigen verzekering.

Heeft u een klacht over mijn praktijk? Dan hoop ik dat u eerst met mij hierover spreekt. Dan bespreken we het samen . Komen we er dan niet uit, dan kunt u zich melden bij www.quasir.nl . Daar is mijn praktijk aangesloten voor klacht - en tuchtrecht.

Privacy verklaring: hier leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens binnen onze praktijk. 

Voor informatie en/of afspraak kunt U contact opnemen met: 

Liesbeth Schroen 
De Vlindertuin, Centrum voor Helende Kunsten
St.Antoniusstraat 45,
6093 GB Heythuysen
Tel: 0475-495007 
06-18257160

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de praktijk.
De dichtstbijzinde bushalte is 500 meter van de Vlindertuin vandaan bij de Tienderweg/St. Janlaan. Via www.ov9292.nl kunt u uw reis plannen.

 

Email naar LiesbethLid van VBAG
Lid van Cranio-Nederland
Licentie van RBCZ HBO therapeuten

RBCZ logo voor lichte achtergrond transparant          VBAG logo final transparant KLEIN

 

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.  
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.