Henk Waltman

HenkWaltman

Mijn naam is Henk Waltman (1949) 

Sinds kort heb ik mij verbonden aan De Vlindertuin. Met name om in De Vlindertuin zweethut ceremonies te begeleiden.  Op 3 juni 2018 is met een kring van mensen een zweethut gebouwd van wilgentakken en een week later is een eerste zweethut ceremonie voor een besloten groep georganiseerd. Regelmatig zullen inipi ceremonies worden georganiseerd in De Vlindertuin met name tijdens de seizoenswisselingen.   

Iets over mijzelf. Belangrijk als achtergrond is  een studie geschiedenis. Dit mondde uit in thema ’s verbonden aan cultuurgeschiedenis en voorbij de cultuur verschillen, verander de wereld of begin bij jezelf en zelfonderzoek. Het is zeer bijzonder om daarna in contact te zijn gekomen met oude gebruiken en tradities als de zweethut ceremonie, de vuurloop ceremonie en andere rituelen. Alsook met de kracht en de werking ervan. Sinds augustus 1993 is dit een wezenlijk deel van mijn leven geworden. Onomstotelijk gaat geschiedenis over mensen,  onderlinge betrekkingen, communicatie en verbinding met alles  d ’ rop en d’r aan. En hoe dan ook tenslotte uitkomend bij 

 “Ver voorbij de ideeën over goed en kwaad is een veld, ik ontmoet jou daar (en mezelf).“ 

                              Rumi  (1209  - 1273)  

Menige keer wordt dit ervaren en verteld door de deelnemers en verwoordt elk dit op een eigen wijze.   

Daarnaast hebben natuurvolken mijn sterke aandacht en belangstelling. Deze hebben,  lijkt mij de moderne mens en  mij heel wat te vertellen.   

Sterk gaat de persoonlijke aandacht uit naar thema ‘s als bewustzijn, meditatie en natuurbeleving. Al deze accenten werden en zijn een wezenlijk deel van mijn leven en ontwikkeling: dan confronterend, dan inspirerend, uitdagend, uitnodigend,  stilzwijgend of waarnemend.  

   

 Aho Mitakuye Oaysi’n, 

 

Henk Waltman