IHTP                                                                Christina 4

The European website of IHTP is www.harptherapycampus.eu  For dutch, englisch, french and german speaking students.
The American website of IHTP is www.harptherapycampus.com . There you can read everything in english.

 

Grondlegger Christina Tourin

Christina Tourin's International Harp therapy Program (IHTP) is een opleiding die sinds begin jaren negentig gegeven wordt in 23 landen over de gehele wereld.
Christina is de directeur van deze opleiding, die is gestationeerd in San Diego Californie. 
De IHTP is in de Verenigde Staten erkend door de National Standards Board of therapeutic Musicians.
Christina Tourin studeerde harp aan het conservatorium, speelde jarenlang in allerlei symphonie orkesten en ensembles en studeerde af in de muziektherapie. Van daaruit heeft ze haar eigen opleiding vormgegeven die ze vanaf de jaren negentig heeft uitgedragen.
Aangezien Christina haar pensioenleeftijd heeft bereikt, wordt haar programma langzaam maar zeker over gedragen aan IHTP afgestudeerden die haar prachtige werk kunnen gaan voortzetten.
Christina's doel is het om in 2020 in alle ziekenhuizen en hospices een harptherapeut te kunnen laten werken. 
Daar gaat De Vlindertuin haar mee helpen, want vanaf juli 2015 wordt de opleiding voor Europa in Limburg gegeven. Liesbeth Schroen zal samen met andere IHTP collega's deze kar gaan trekken en anderen inspireren met dit kostbare werk. Christina heeft tot en met 2022 Module 2 zelf geven. Vanaf 2023 zijn Lies Joosten en Liesbeth Schroen de hoofddocenten van Module 2. Module 1 wordt gegeven door diverse professionele docenten die kunnen opleiden in therapeutische vaardigheden en muzikale vorming. De docenten zullen in het Engels lesgeven en waar nodig zal er voor vertalers gezorgd worden, zodat studenten uit heel Europa kunnen deelnemen aan de lessen.

 

IHTP: waar wordt je voor opgeleid?

De IHTP leidt op tot twee werkwijzen: harptherapie en groepswerk via het Rainbow of Sound programma. Bij het laatste worden er kleine harpen meegebracht naar groepen mensen, die dan gezamenlijk de kracht en helende klanken van de harp kunnen ervaren. Zo kan er dus individueel gewerkt worden en in groepen.
Kenmerkend aan de IHTP is dat er vanaf ieder niveau harpspel mee gestart kan worden: zowel beginners als gevorderden kunnen de opleiding volgen. Bij harptherapie gaat het namelijk niet zozeer om hele moeilijke muziekstukken te spelen, maar om met de juiste klanken de mensen tot ontspanning en heliing te brengen. 
Improvisatie is een van de basis elementen uit de harptherapie, dus men hoeft niet een volleerd harpspeler te zijn om goede harptherapie te geven. Er zal gewerkt worden met de modaliteiten die uit de oude Griekse en Romeinse tijden bekend zijn.

Deze opleiding is gespecialiseerd in muzikale vorming, resonantie als middel om heling te bevorderen, zowel individueel als in groepen.
Dit programma leidt mensen op om als harptherapeut te werken met mensen van alle leeftijden: van de  neonathologie afdeling in een ziekenhuis en harptherapie tijdens de bevalling, tot stervensbegeleiding in een hospice. Harptherapie wordt onder meer ingezet bij dementerende ouderen, chronisch zieken, in de gehandicaptenzorg, groepen ouderen in verpleeg- en verrzorgingshuizen, maar ook op scholen en andere groepen kunnen profijt hebben van harp therapie.
Gedurende de opleiding is er een mentor die je begeleidt tot aan je afstuderen.

Effecten van harptherapie

Middels diverse onderzoeken, o.a. in het San Diego hospice, is gebleken dat de hartslag, bloeddruk, hartcongruentie, zuurstof opname en algemeen welbevinden stijgen door middel van harp therapie. Waar woorden soms niet kunnen uitdrukken wat muziek doet met een mens, werkt harptherapie fysiologisch en emotioneel duidelijk welzijn bevorderend. In sommige gevallen is er zelfs minder pijn medicatie nodig. Met name tijdens de overgang aan het einde van het leven heeft harptherapie een mooie toegevoegde waarde.

 

Meer informatie over de opleiding is te lezen op www.harptherapycampus.eu  en www.helendeharp.nl

Privacy verklaring: hier leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens binnen onze praktijk.

Email naar Liesbeth

IHTPprep IHTPgroep